Financieel MeerjarenPerspectief

Het Financieel MeerjarenPerspectief (FMP) ziet er voor de komende jaren als volgt uit:

bedragen x € 1.000

2018

2019

2020

2021

FMP na vastgestelde Kadernota 2018

158

-211

-930

-1.157

Ontwikkeling saldo

1.135

148

767

1.277

Actueel FMP

1.293

-63

-163

120

waarvan incidenteel

956

28

-24

0

structureel

337

-91

-139

120

FMP in primaire begroting 2018

1.293

-63

-163

120

Totaal 1e begrotingswijziging

-300

53

107

106

FMP na 1e begrotingswijziging

993

-10

-56

226

Totaal besluitvorming

-655

0

27

26

Totaal mutaties Voorjaarsnota

-1.996

-1.786

-962

-454

FMP na Voorjaarsnota 2018

-1.658

-1.796

-991

-202

waarvan incidenteel

-139

-30

-24

-5

structureel

-1.519

-1.766

-967

-197