De begroting in één oogopslag

InwonerOnze buurtOnze gemeenteOns geldOverheadTotale lasten€ 89.271.868100%Inwoner€ 44.763.22250%Onze buurt€ 20.919.59823%Onze gemeente€ 6.630.8217%Ons geld€ 7.676.2769%Overhead€ 9.281.95110%
InwonerOnze buurtOnze gemeenteOns geldOverheadTotale baten€ 89.271.868100%Inwoner€ 11.302.49313%Onze buurt€ 8.497.12010%Onze gemeente€ 1.753.3322%Ons geld€ 67.718.92376%Overhead€ 00%

Selecteer een programma

Door één van bovenstaande onderdelen te selecteren is er meer informatie beschikbaar.

Ga naar programma

Inwoner

Meestal heb je de gemeente niet nodig in je dagelijks leven. Je redt het prima zelf. Dat is ook de bedoeling. Maar dat lukt niet iedereen. Soms lukt het niet om alles zelf te regelen. Vaak zonder dat je daar zelf iets aan kunt doen. De gemeente probeert je dan te helpen. Dat kan voor een korte of lange tijd zijn. Bijvoorbeeld als het gaat om zorg, inkomen, onderwijs of gezondheid. De belangrijkste dingen die je nodig hebt om op een normale en prettige manier te kunnen leven. De gemeente is vaak een laatste plek voor hulp. Daarbij werkt de gemeente samen met andere organisaties of huurt hen hiervoor in. Onze bedoeling is iedereen een goede basis te geven, een steun in de rug, zodat je verder kunt en mee kunt blijven doen!

Ga naar programma

Onze buurt

Je brengt een groot deel van je vrije tijd door in de gemeente en het dorp waar je woont. Je wilt daar fijn kunnen leven en wonen. Dat gaat niet vanzelf. Daar moet aan gewerkt worden.
Denk bijvoorbeeld aan een schone buurt, veilige wegen, goede riolering en het onderhouden van bomen en planten. Maar ook aan sport en bewegen. De gemeente heeft daarin een aantal taken, maar inwoners en ondernemers hebben dat ook. We hebben elkaar nodig om deze dingen goed te regelen. Daarbij geeft de gemeente steeds meer ruimte aan inwoners en ondernemers om zelf met ideeën te komen. De gemeente wil niet voor inwoners bedenken wat goed zou kunnen zijn, maar juist helpen de ideeën van inwoners te realiseren.

Ga naar programma

Onze gemeente

Sommige dingen die de gemeente voor je regelt ken je. Bijvoorbeeld een nieuw paspoort, trouwen of het registreren van een pas geboren kind. Maar er wordt meer voor je geregeld. Dingen waar je niet zoveel van merkt en die verder gaan dan onze gemeentegrenzen. Denk aan het versterken van de economie, zodat er genoeg bedrijven en banen zijn. Of woningbouw-afspraken om woningen te mogen bouwen of het organiseren van zorg. Om dat goed te kunnen doen werken we samen met andere gemeenten om ons heen. Wat we ook doen, het belang van onze inwoners staat voorop!

In dit programma wordt duidelijk wat je van ons kan verwachten als dienstverlener.

Daarnaast wordt in dit programma duidelijk dat de gemeente Berg en Dal ook actief is buiten de gemeentegrens. Vaak juist om de zaken dichtbij inwoners goed te regelen. We hebben als gemeente de laatste jaren steeds meer taken gekregen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg. Om de taken goed en goedkoop te kunnen uitvoeren, werken we samen met andere gemeenten uit onze regio.
Maar we werken ook samen met andere gemeenten om de economie in de regio te bevorderen. Een sterke economie in de regio heeft namelijk tot gevolg dat in Berg en Dal de werkgelegenheid groeit.
Ook de woningmarkt houdt zich niet aan de gemeentegrens. Wanneer er te veel woningen in een buurgemeente gebouwd worden, is er een grote kans dat in andere gemeenten huizen leeg komen te staan. Dit willen we niet en daarom maken we samen met de gemeenten in onze regio afspraken over hoeveel woningen elke gemeente mag bouwen.
In dit programma vind je dus de onderwerpen die zich binnen én buiten onze gemeentegrens afspelen.

Ga naar programma

Ons geld

In dit programma staat:

  • waar ons geld vandaan komt: overzicht van de algemene dekkingsmiddelen (inclusief treasury en reserves);
  • hoeveel vennootschapsbelasting we verwachten te betalen;
  • welk bedrag we voor dingen, die we nog niet kunnen voorzien, hebben opgenomen in onze begroting.
Ga naar programma

Overhead

Vanaf 2017 worden de overheadkosten apart in de begroting verwerkt. Het gaat hier om kosten die te maken hebben met de ondersteuning van de organisatie.

Ga naar programma

Hoeveel betaal ik in 2018 aan

OZB

OZB€ 230,-
Uitgangspunt voor de berekening: Woningwaarde € 228.000,-

Rioolheffing

Eenpersoonshuishouden€ 117,-
Meerpersoonshuishouden€ 233,-
Uitgangspunt voor de berekening: Eenpersoonshuishouden waterverbruik 50 m3 Meerpersoonshuishouden waterverbruik 150 m3

Afvalstoffenheffing

VastVariabelTotaal
Eenpersoonshuishouden€ 144,-€ 17,-€ 161,-
Meerpersoonshuishouden€ 202,-€ 26,-€ 238,-
Tarief huisvuilzak€ 1,-
Uitgangspunt voor de berekening: eenpersoonshuishouden circa 17 zakken per jaar meerpersoonshuishouden circa 26 zakken per jaar