Ons geld

In dit programma staat:

  • waar ons geld vandaan komt: overzicht van de algemene dekkingsmiddelen (inclusief treasury en reserves);
  • hoeveel vennootschapsbelasting we verwachten te betalen;
  • welk bedrag we voor dingen, die we nog niet kunnen voorzien, hebben opgenomen in onze begroting.

Aandeel in het totaal 7.676.276 9 %

Algemeen

Stand van zaken voorjaarsnota
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen binnen het programma Ons geld. Onderstaande link leidt naar de tekst van de begroting 2018.
Onder het kopje 'Financiën' zijn wel mutaties opgenomen en toegenomen.

Programma Ons Geld Programmabegroting 2018