Doelen & Resultaten

Algemeen

Stand van zaken voorjaarsnota
Er zijn geen nieuwe ontwikkelingen binnen het programma Ons geld. Onderstaande link leidt naar de tekst van de begroting 2018.
Onder het kopje 'Financiën' zijn wel mutaties opgenomen en toegenomen.

Programma Ons Geld Programmabegroting 2018