Inkoop en aanbesteding

Inkoop en aanbesteding

Wij hebben onze inkoopregels vastgelegd in ons inkoopbeleid. Al onze inkopen en aanbestedingen doen we volgens ons inkoopbeleid. Ons uitgangspunt is dat we inkopen op basis van de beste prijs-kwaliteitverhouding.

Onze inkoopregels passen ook bij een professionele aanpak van de inkoop. Wij willen een betrouwbare opdrachtgever zijn, die leveranciers eerlijke en gelijke kansen biedt. Via ons inkoopbeleid geven we ook aandacht aan:

 • lokale werkgelegenheid en economie;
 • duurzaamheid;
 • het inzetten van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt (social return);
 • het verminderen van administratieve rompslomp.

Om onze doelstellingen te halen, gaan wij verder met het ontwikkelen van de ‘inkoop-functie’. Het gaat om de volgende onderdelen:

  • Het meenemen van onze doelstellingen in de Planning en control cyclus;
  • Het verder inrichten en monitoren van een systeem voor contractbeheer;
  • Het opstellen en beheren van een aanbestedingskalender;
  • Het opstellen en beheren van inkoopsjablonen;
  • Het ondersteunen van de organisatie met inzet van onze inkoopmedewerker en inkoopadviseur.

Stand van zaken Voorjaarsnota 2018

De inkoopregels inclusief doelstellingen zijn vertaald in een inkoopstartnotitie. Bij opdrachten boven de € 50.000 moet de inkoper deze startnotitie invullen. Onze inkoopadviseur ondersteunt daarbij.

Voor zover wij kunnen overzien is alles opgenomen in het overzicht "monitoring beleidsuitgangspunten". Wij zoeken ook actief binnen collegevoorstellen naar inkoopstartnotities. Deze werkwijze is niet wenselijk en we moeten kijken hoe we dit het beste vorm kunnen geven.

Het vullen van het contractbeheersysteem is voor het grootste gedeelte gereed. Het is een proces dat nog extra aandacht nodig heeft zodat het voor iedereen werkzaam wordt.