Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Rekening 2017

Raming 2018 Primair

Mutatie t/m VJN

Raming 2018 na VJN

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Lasten

-19.576

-20.125

-795

-20.920

-20.628

-21.071

-21.320

Baten

10.408

8.452

45

8.497

8.590

8.741

8.923

Totaal programma

-9.168

-11.673

-750

-12.422

-12.038

-12.330

-12.397

Bedragen x € 1.000

Rekening 2017

Raming 2018 Primair

Mutatie t/m VJN

Raming 2018 na VJN

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Lasten

Beheer overige gebouwen en gronden

-152

-127

0

-127

-127

-127

-127

Crisisbeheersing en brandweer

-2.022

-2.106

-75

-2.181

-2.142

-2.146

-2.149

Openbare orde en veiligheid

-311

-364

-9

-373

-380

-380

-380

Verkeer en vervoer

-3.968

-4.231

-50

-4.281

-4.407

-4.545

-4.714

Parkeren

-170

-174

0

-174

-159

-159

-159

Sportbeleid en activering

-624

-666

12

-654

-654

-654

-654

Sportaccommodaties

-1.658

-1.593

-43

-1.636

-1.640

-1.678

-1.687

Cult.presentatie,productie,participatie

-526

-466

-7

-473

-476

-478

-475

Cultureel erfgoed

-189

-205

0

-205

-205

-204

-204

Media

-778

-742

0

-742

-677

-675

-675

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

-2.110

-2.121

-144

-2.265

-2.134

-2.219

-2.142

Volksgezondheid

-1.211

-1.291

-29

-1.320

-1.285

-1.309

-1.285

Riolering

-2.022

-2.359

0

-2.359

-2.522

-2.685

-2.862

Afval

-3.035

-2.899

-141

-3.040

-3.043

-3.036

-3.031

Milieubeheer

-657

-659

-309

-968

-659

-659

-659

Begraafplaatsen en crematoria

-141

-121

0

-121

-118

-117

-116

Lasten

-19.576

-20.125

-795

-20.920

-20.628

-21.071

-21.320

Baten

Beheer overige gebouwen en gronden

105

90

4

93

93

93

93

Crisisbeheersing en brandweer

0

0

0

0

0

0

0

Openbare orde en veiligheid

17

25

0

25

25

25

25

Verkeer en vervoer

1.560

149

0

149

149

129

129

Parkeren

74

112

-50

62

64

64

64

Sportbeleid en activering

1

1

0

1

1

1

1

Sportaccommodaties

644

587

25

612

581

581

581

Cult.presentatie,productie,participatie

44

50

0

50

50

50

50

Cultureel erfgoed

53

43

0

43

43

43

43

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

750

8

0

8

8

8

8

Riolering

3.192

3.414

0

3.414

3.583

3.761

3.948

Afval

3.858

3.878

42

3.920

3.897

3.890

3.885

Milieubeheer

55

51

24

75

51

51

51

Begraafplaatsen en crematoria

55

45

0

45

45

45

45

Baten

10.408

8.452

45

8.497

8.590

8.741

8.923

Totaal programma

-9.168

-11.673

-750

-12.422

-12.038

-12.330

-12.397

Bedragen x € 1.000

Rekening 2017

Raming 2018 Primair

Mutatie t/m VJN

Raming 2018 na VJN

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Lasten

Beheer overige gebouwen en gronden

Overige gebouwen&gronden/Alg.

-152

-127

0

-127

-127

-127

-127

Crisisbeheersing

Crisisbeheersing/Rampenplan

-37

-38

0

-38

-38

-38

-38

Brandweer

Brandweer/Regionale Brandweer

-1.985

-2.067

-75

-2.143

-2.103

-2.108

-2.110

APV en Bijzondere wetten

APV&Bijzondere wetten/Beleid

-166

-193

0

-193

-193

-193

-193

APV en Bijzondere wetten

APV&Bijzondere wetten/APV

-4

-6

0

-6

-6

-6

-6

APV en Bijzondere wetten

APV&Bijzondere wetten/Drank&Horeca

-42

-44

0

-44

-44

-44

-44

Integrale veiligheid

Integr.veiligheid/Beleid&uitvoering

-81

-94

-9

-103

-110

-110

-110

Beschermende maatregelen

Beschermende maatr./Dierenbesch.

-16

-13

0

-13

-13

-13

-13

Beschermende maatregelen

Beschermende maatr./Doodschouw

-3

-10

0

-10

-10

-10

-10

Beschermende maatregelen

Beschermende maatr./Overig

-1

-1

0

-1

-1

-1

-1

Beschermende maatregelen

Beschermende maatr./Explosieven

0

-4

0

-4

-4

-4

-4

Wegen

Wegen/Beheer

-2.356

-2.511

-50

-2.561

-2.736

-2.923

-3.094

Wegen

Wegen/Onderhoud

-84

-95

0

-95

-95

-75

-75

Wegen

Wegen/Bermen

-60

-57

0

-57

-57

-57

-57

Wegen

Wegen/Schoonhouden wegen

-321

-330

0

-330

-330

-330

-330

Rationeel wegbeheer

Rationeel wegbeheer/Beheer

-153

-236

0

-236

-191

-161

-161

Gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding/Beheer

-209

-129

0

-129

-124

-124

-124

Kabels en leidingen

Kabels en leidingen/Beheer

-34

-33

0

-33

-33

-33

-33

Openbare verlichting

Openbare verlichting/Beheer

-377

-446

0

-446

-446

-446

-446

Openbare verlichting

Openbare verlichting/Onderhoud

-43

-48

0

-48

-48

-48

-48

Verkeersplannen

Verkeersplannen/Beheer

-56

-76

0

-76

-76

-76

-75

Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatr./Verkeersveiligheid

-255

-260

0

-260

-262

-263

-262

Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatr./Verkeersmiddelen

-20

-9

0

-9

-9

-9

-9

Parkeren

Parkeren/Parkeerbeleid

-29

-31

0

-31

-31

-32

-31

Parkeren

Parkeren/Parkeergarage Dorpsstraat

-128

-140

0

-140

-125

-125

-125

Parkeren

Parkeren/Gehandicaptenparkeerplaats

-13

-3

0

-3

-3

-3

-3

Parkeren

Parkeren/Parkeergarage Spoorlaan

0

0

0

0

0

0

0

Ondersteuning sportinstellingen

Onderst. sportinstell./Combinatiefunctie

-260

-294

0

-294

-294

-294

-294

Ondersteuning sportinstellingen

Ondersteuning sportinstell./Subs.

-364

-372

12

-360

-360

-360

-360

Sporthallen

Sporthallen/Algemeen

-59

-67

-3

-70

-69

-69

-68

Sporthallen

Sporthal/Heuvelland

-157

-141

-4

-145

-140

-140

-140

Sporthallen

Sportzaal/Biga

-86

-77

-2

-80

-79

-78

-78

Sporthallen

Sporthal/De Duffelt

-272

-190

-20

-211

-191

-190

-190

Sporthallen

Accom.de Til/Rietlanden 7

-6

-8

0

-8

-8

-7

-7

Zwembad

Zwembad De Lubert

-496

-540

-13

-554

-545

-519

-519

Sportvelden, inclusief opstallen

Sportvelden algemeen

-399

-381

0

-381

-466

-549

-566

Sportvelden, inclusief opstallen

Sportvelden Achilles'29

-9

-6

0

-6

-3

0

0

Sportvelden, inclusief opstallen

Sportvelden BVC'12

-34

-68

0

-68

0

0

0

Sportvelden, inclusief opstallen

Sportvelden de Treffers

0

0

0

0

0

0

0

Sportvelden, inclusief opstallen

Sportvelden DVSG

-7

-7

0

-7

-20

-6

-6

Sportvelden, inclusief opstallen

Sportvelden Germania

-4

-1

0

-1

-3

-3

-1

Sportvelden, inclusief opstallen

Sportvelden Groesb.Boys

-4

-1

0

-1

-11

-13

-3

Sportvelden, inclusief opstallen

Sportvelden Rood-Wit

-6

-1

0

-1

-3

-1

-6

Sportvelden, inclusief opstallen

Sportvelden VVLK Leuth

0

0

0

0

0

0

0

Sportvelden, inclusief opstallen

Sportvelden SC Millingen

-17

-4

0

-4

-1

0

0

Sportvelden, inclusief opstallen

Sportvelden SVO'68 Ooij

-102

-102

0

-102

-102

-102

-102

Sportvelden, inclusief opstallen

Sportvelden DKV De Horst

0

0

0

0

-1

0

-1

Sportvelden, inclusief opstallen

Sportvelden DKV Klimop

0

0

0

0

0

0

0

Muziek, dans en toneel

Muziek, dans en toneel/Algemeen

-207

-221

-7

-227

-227

-227

-227

Kunstzinnige vorming

Kunstbevordering/Algemeen

-105

-58

16

-42

-42

-42

-42

Kunstzinnige vorming

Kunstbevordering / onderhoud

0

0

-16

-16

-16

-16

-16

Volksfeesten & Evenementen

Volksfeesten&Evenementen/Evenementen

-175

-158

-2

-160

-163

-165

-162

Volksfeesten & Evenementen

Volksfeesten&Evenementen/Vlksfstn

-23

-13

2

-11

-11

-11

-11

Volksfeesten & Evenementen

Volksfeesten&Evenementen/Kermis

-16

-17

0

-17

-17

-17

-17

Monumentenzorg & Archeologie

Monum.zorg&Archeologie/Algemeen

-42

-43

0

-43

-43

-43

-43

Monumentenzorg & Archeologie

Monum.zorg&Archeologie/Monumenten

-143

-154

0

-154

-154

-154

-154

Monumentenzorg & Archeologie

Monum.zorg&Archeologie/Archeologie

-5

-8

0

-8

-8

-8

-8

Openbare bibliotheek

Openbare bibliotheek/Algemeen

-748

-702

0

-702

-652

-652

-652

Lokale media

Lokale media/Lokale omroep

-30

-39

0

-39

-25

-23

-23

Natuurlijk groen

Natuurlijk groen/algemeen

-486

-546

0

-546

-555

-561

-553

Natuurlijk groen

Natuurlijk groen/Stedelijk groen

-787

-776

-10

-786

-786

-786

-786

Natuurlijk groen

Natuurlijk groen/Landsch.groen

-197

-241

-100

-341

-218

-218

-218

Natuurlijk groen

Natuurlijk groen/Boombeheer

-90

-81

-4

-85

-81

-156

-86

Natuurlijk groen

Natuurlijk groen/Openbare hygiene

-28

-22

-15

-37

-37

-37

-37

Kapvergunningen

Kapvergunningen/Algemeen

-7

-9

0

-9

-9

-9

-9

Speeltuinen

Speeltuinen/Algemeen

-168

-125

4

-121

-121

-121

-120

Speeltuinen

Speeltuinen/Subsidie

0

0

-4

-4

-4

-4

-4

Waterlossingen

Waterlossingen/Beheer

-2

-4

0

-4

-6

-10

-13

Natuur en landschap

Natuur en landschap/Algemeen

-153

-163

0

-163

-163

-163

-163

Natuur en landschap

Natuur en landschap/Projecten

-193

-156

-15

-171

-156

-156

-156

Basisgezondheidszorg

Basisgezondheidszorg/Algemeen

-1.154

-1.203

-23

-1.226

-1.193

-1.217

-1.193

Overige instellingen

Overige instellingen/Algemeen

-46

-77

-6

-83

-81

-81

-81

Jeugdgezondheidszorg, uniform deel

Jeugdgez.zorg, uniform deel/Alg.

-11

-11

0

-11

-11

-11

-11

Riolering

Riolering/Beleid

-1.304

-1.525

0

-1.525

-1.711

-1.864

-2.042

Riolering

Riolering/Hoofdriolen

-281

-271

0

-271

-271

-271

-271

Riolering

Riolering/Kolken

-29

-81

0

-81

-81

-81

-81

Riolering

Riolering/Huisaansluitingen

-58

-40

0

-40

-40

-40

-40

Rioolgemalen

Rioolgemalen/Beheer

-278

-346

0

-346

-323

-333

-333

Rioolheffing

Rioolheffing/Algemeen

-72

-96

0

-96

-96

-96

-96

Afval

Afval/Algemeen

-372

-332

0

-332

-335

-328

-322

Afval

Afval/Inzameling

-1.096

-1.146

-55

-1.201

-1.201

-1.201

-1.201

Afval

Afval/Verwerking

-699

-664

35

-629

-629

-629

-629

Afval

Afval/Aankoop materialen

-178

-177

-7

-184

-184

-184

-184

Afval

Afval/Milieustraten

-454

-406

-96

-502

-502

-502

-502

Afval

Afval/Advies en projecten

-172

-114

-18

-132

-132

-132

-132

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing/Algemeen

-63

-61

0

-61

-61

-61

-61

Milieubeheer

Milieubeheer/Beleid en uitvoering

-140

-182

-50

-232

-182

-182

-182

Milieubeheer

Milieubeheer/ODRN

-470

-424

-9

-433

-424

-424

-424

Milieubeheer

Milieubeheer/Duurzaamheid

-47

-53

-250

-303

-53

-53

-53

Begraafplaatsen en crematoria

Begraafplaats/Algemeen

-29

-30

0

-30

-28

-26

-26

Begraafplaatsen en crematoria

Begraafplaats/Heselenberg

-62

-69

0

-69

-69

-69

-69

Begraafplaatsen en crematoria

Begraafplaats/Vossengraaf

-51

-22

0

-22

-22

-22

-22

Totaal Lasten

-19.576

-20.125

-795

-20.920

-20.628

-21.071

-21.320

Baten

Beheer overige gebouwen en gronden

Overige gebouwen&gronden/Alg.

105

90

4

93

93

93

93

Brandweer

Brandweer/Regionale Brandweer

0

0

0

0

0

0

0

APV en Bijzondere wetten

APV&Bijzondere wetten/APV

5

8

0

8

8

8

8

APV en Bijzondere wetten

APV&Bijzondere wetten/Kansspelen

4

5

0

5

5

5

5

APV en Bijzondere wetten

APV&Bijzondere wetten/Drank&Horeca

6

2

0

2

2

2

2

Beschermende maatregelen

Beschermende maatr./Doodschouw

2

10

0

10

10

10

10

Wegen

Wegen/Beheer

1.376

0

0

0

0

0

0

Wegen

Wegen/Onderhoud

1

3

0

3

3

3

3

Wegen

Wegen/Bermen

0

0

0

0

0

0

0

Wegen

Wegen/Schoonhouden wegen

0

0

0

0

0

0

0

Rationeel wegbeheer

Rationeel wegbeheer/Beheer

1

21

0

21

21

1

1

Gladheidsbestrijding

Gladheidsbestrijding/Beheer

45

55

0

55

55

55

55

Kabels en leidingen

Kabels en leidingen/Beheer

116

53

0

53

53

53

53

Openbare verlichting

Openbare verlichting/Beheer

9

14

0

14

14

14

14

Verkeersmaatregelen

Verkeersmaatr./Verkeersveiligheid

12

3

0

3

3

3

3

Parkeren

Parkeren/Parkeerbeleid

15

0

0

0

0

0

0

Parkeren

Parkeren/Parkeergarage Dorpsstraat

50

108

-50

58

60

60

60

Parkeren

Parkeren/Gehandicaptenparkeerplaats

9

4

0

4

4

4

4

Ondersteuning sportinstellingen

Onderst. sportinstell./Combinatiefunctie

0

0

0

0

0

0

0

Ondersteuning sportinstellingen

Ondersteuning sportinstell./Subs.

1

1

0

1

1

1

1

Sporthallen

Sporthallen/Algemeen

0

1

0

1

1

1

1

Sporthallen

Sporthal/Heuvelland

85

94

-4

90

90

90

90

Sporthallen

Sportzaal/Biga

33

30

0

30

30

30

30

Sporthallen

Sporthal/De Duffelt

85

56

29

85

54

54

54

Sporthallen

Accom.de Til/Rietlanden 7

1

3

0

3

3

3

3

Zwembad

Zwembad De Lubert

312

299

0

299

299

299

299

Sportvelden, inclusief opstallen

Sportvelden algemeen

3

3

0

3

3

3

3

Sportvelden, inclusief opstallen

Sportvelden BVC'12

6

0

0

0

0

0

0

Sportvelden, inclusief opstallen

Sportvelden de Treffers

6

6

0

6

6

6

6

Sportvelden, inclusief opstallen

Sportvelden DVSG

1

1

0

1

1

1

1

Sportvelden, inclusief opstallen

Sportvelden Germania

1

1

0

1

1

1

1

Sportvelden, inclusief opstallen

Sportvelden Rood-Wit

1

1

0

1

1

1

1

Sportvelden, inclusief opstallen

Sportvelden VVLK Leuth

0

0

0

0

0

0

0

Sportvelden, inclusief opstallen

Sportvelden SC Millingen

20

2

0

2

2

2

2

Sportvelden, inclusief opstallen

Sportvelden SVO'68 Ooij

92

92

0

92

92

92

92

Sportvelden, inclusief opstallen

Sportvelden DKV De Horst

0

0

0

0

0

0

0

Volksfeesten & Evenementen

Volksfeesten&Evenementen/Evenementen

0

6

0

6

6

6

6

Volksfeesten & Evenementen

Volksfeesten&Evenementen/Kermis

44

44

0

44

44

44

44

Monumentenzorg & Archeologie

Monum.zorg&Archeologie/Monumenten

53

42

0

42

42

42

42

Monumentenzorg & Archeologie

Monum.zorg&Archeologie/Archeologie

0

1

0

1

1

1

1

Natuurlijk groen

Natuurlijk groen/Stedelijk groen

11

3

0

3

3

3

3

Natuurlijk groen

Natuurlijk groen/Boombeheer

0

0

0

0

0

0

0

Kapvergunningen

Kapvergunningen/Algemeen

1

2

0

2

2

2

2

Speeltuinen

Speeltuinen/Algemeen

29

0

0

0

0

0

0

Natuur en landschap

Natuur en landschap/Algemeen

2

3

0

3

3

3

3

Natuur en landschap

Natuur en landschap/Projecten

707

0

0

0

0

0

0

Riolering

Riolering/Beleid

26

0

0

0

0

0

0

Riolering

Riolering/Hoofdriolen

26

21

0

21

21

21

21

Riolering

Riolering/Huisaansluitingen

32

13

0

13

13

13

13

Rioolgemalen

Rioolgemalen/Beheer

1

0

0

0

0

0

0

Rioolheffing

Rioolheffing/Algemeen

3.107

3.380

0

3.380

3.549

3.727

3.914

Afval

Afval/Algemeen

97

61

0

61

61

61

61

Afval

Afval/Inzameling

0

6

0

6

6

6

6

Afval

Afval/Aankoop materialen

337

375

-25

350

350

350

350

Afval

Afval/Milieustraten

137

81

31

112

112

112

112

Afval

Afval/Nedvang

592

596

-8

588

588

588

588

Afvalstoffenheffing

Afvalstoffenheffing/Algemeen

2.695

2.758

45

2.803

2.781

2.774

2.768

Milieubeheer

Milieubeheer/Beleid en uitvoering

0

3

0

3

3

3

3

Milieubeheer

Milieubeheer/ODRN

0

0

24

24

0

0

0

Milieubeheer

Milieubeheer/Duurzaamheid

55

48

0

48

48

48

48

Begraafplaatsen en crematoria

Begraafplaats/Vossengraaf

0

0

0

0

0

0

0

Begraafplaatsen en crematoria

Begraafplaats/Begraafplaatsrechten

55

45

0

45

45

45

45

Totaal Baten

10.408

8.452

45

8.497

8.590

8.741

8.923

Totaal programma

-9.168

-11.673

-750

-12.422

-12.038

-12.330

-12.397

Toelichting verschillen Programmabegroting - Voorjaarsnota

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Invest.

Besluitvorming raad

Aangenomen moties tijdens begrotingsbehandeling:

- Stimuleringslening duurzaamheid

-200

-

-

-

-

- Subsidie energiebesparende maatregelen woningen

-300

-

-

-

-

- Herstel trappen Koekeleklef

-15

-

-

-

-

- Haalbaarheidsonderzoek vrijliggend fietspad rondom Leuth

-50

-

-

-

-

Extra krediet vervanging bergingsvoorziening en wegdek Kwakkenberglaan/ Kon.Julianalaan

-

-7

-15

-15

-1.035

Stimuleringslening duurzame maatregelen non-profitorganisaties

200

-

-

-

-

Totaal besluitvorming raad

-365

-7

-15

-15

-1.035

Overige wijzigingen

Brandweerzorgplan basisbrandweerzorg/ontwikkelingen VRGZ

-75

-33

-33

-33

-

Scholenplan circulaire leefomgeving

- Kosten scholenproject

-6

-6

-6

-6

-

- Bijdrage uit zwerfafvalgelden Nedvang

6

6

6

6

-

Ontvangstplicht bagger A-watergangen

-100

-

-

-

-

Verandering functie gebouwenbeheerder/vastgoedadviseur

-13

-8

-8

-8

-

Gunning onderhoud openbaar groen

-10

-10

-10

-10

-

Onderhoud Groenestraat Millingen aan de Rijn

-4

-

-

-5

-

Huurovereenkomst parkeerterrein

4

4

4

4

-

Plaagdierbestrijding

-15

-15

-15

-15

-

Afval

-98

-98

-98

-98

-

Aanpak ondermijningscriminaliteit Gelderland-Zuid via IGP

-9

-16

-16

-16

-

Bijdrage GGD

-19

-19

-19

-19

-

Sporthallen en zwembad

-12

-14

-14

-14

-

Bijdrage ODRN

15

-

-

-

-

Parkeergarage Dorpsstraat

-50

-49

-49

-49

-

Afrondingsverschillen

1

1

2

2

-

Totaal overige wijzigingen

-385

-257

-256

-261

-

Totaal mutaties programma 2

-750

-264

-271

-276

-1.035

Aangenomen moties tijdens begrotingsbehandeling
Tijdens de begrotingsbehandeling is een aantal moties aangenomen die directe financiële gevolgen hebben. Deze zijn verwerkt in de begroting. Voor dit programma gaat het om:

  • Stimuleringslening duurzaamheid            € - 200.000
  • Subsidie energiebesparende maatregelen woningen   € - 300.000
  • Herstel trappen Koekeleklef               € -   15.000
  • Haalbaarheidsonderzoek vrijliggend fietspad Leuth      € -   50.000

Het totale effect van de aangenomen moties is voor 2018 € 1.065.000. Deze extra lasten zijn deels gedekt uit het incidentele voordelige begrotingssaldo (€ 655.000) en voor het overige deel uit een bijdrage uit de vaste algemene reserve (€ 410.000). Zie ook programma Ons geld.

Extra krediet vervanging bergingsvoorziening en wegdek Kwakkenberglaan/ Koningin Julianalaan
De gemeenteraad heeft besloten een extra krediet van €1.035.000 beschikbaar te stellen voor vervanging en uitbreiding van de bergingsvoorziening en vervanging van het wegdek in de Kwakkenberglaan/ Koningin Julianalaan in Berg en Dal.
De kosten voor vervanging van het wegdek dekken we uit een vrijval uit de voorziening onderhoud wegen van € 270.000. Op grond van de regelgeving moeten we deze investering activeren. Daarom hebben we het bedrag van € 270.000 gestort in de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten. Hierdoor zijn de kapitaallasten tijdens de looptijd van de investering volledig gedekt. (zie programma Ons Geld).

Stimuleringslening duurzame maatregelen non-profitorganisaties
De gemeente Berg en Dal heeft als ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Om dit te bereiken hebben we naast onze inwoners en bedrijven ook de verenigingen en stichtingen nodig. Door sportaccommodaties en verenigings- en stichtingsgebouwen te verduurzamen besparen we op energie. Eén van de drempels om actie te ondernemen is het niet voorhanden hebben van middelen om te investeren. Daarom biedt de gemeente de Stimuleringslening aan. Verenigingen en stichtingen hebben de mogelijkheid om tegen een lage rente een lening af te sluiten voor het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. De raad heeft hiervoor een bedrag van € 200.000 beschikbaar gesteld. Deze middelen zijn toegevoegd aan de reserve lopende projecten (zie ook programma Onze buurt).

Brandweerzorgplan basisbrandweerzorg en ontwikkelingen VRGZ
In de raadsvergadering van 8 februari 2018 heeft de raad besloten over enkele samenhangende voorstellen vanuit de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ), namelijk:

  • het opgestelde Brandweerzorgplan basisbrandweerzorg
  • de beoogde organisatieontwikkeling binnen de Gemeenschappelijke Regeling VRGZ
  • het vragen van een extra financiële bijdrage aan de deelnemende gemeenten om de definitieve begroting 2018 van de VRGZ sluitend te krijgen.

Naast de eerder vastgestelde bijdrage voor onze gemeente van € 2.057.000 zijn de volgende extra bijdragen gevraagd:

  • bijdrage in resterend dekkingstekort VRGZ         € 13.466   incidenteel
  • bijdrage in frictiekosten organisatieontwikkeling VRGZ   € 28.834   incidenteel
  • bijdrage in hogere cao-kosten VRGZ         € 32.871 structureel

Totaal extra gemeentelijke bijdrage aan VRGZ in 2018   € 75.171

Scholenplan circulaire leefomgeving
Het college heeft besloten deel te nemen aan het regionale project 'Scholenplan circulaire leefomgeving'. We doen dit samen met Dar en de basisscholen in onze gemeente. Het doel is de infrastructuur en (gescheiden) afvalinzameling bij basisscholen aan te laten sluiten bij de huishoudelijke inzameling, de hoeveelheid afvalstoffen terug te dringen en de grondstoffen optimaal te scheiden. Hiermee verhogen we het bewustzijn en wordt afval scheiden een normaal gedachtegoed.
De kosten voor de cöordinator educatie vanuit de Dar zijn voor onze gemeente € 6.183. Deze kosten kunnen we declareren uit de zwerfafvalgelden van Nedvang. Per saldo leidt dit dus niet tot een uitzetting van de begroting.

Ontvangstplicht bagger A-watergangen
Waterschap Rivierenland gaat vanaf het najaar 2018 tot in het voorjaar 2019 een aantal A-watergangen in onze gemeente baggeren in de kernen Groesbeek en Beek. Dit vindt plaats in een cyclus van 19 jaar. Voor de hiervoor vrijkomende bagger geldt dat de aanliggende perceelseigenaar de bagger moet ontvangen. Deze regeling is bekend als de zogenaamde 'ontvangstplicht' en komt voort uit de Waterwet. Het opslaan en verwijderen van bagger kost de gemeente naar verwachting € 100.000. We stellen voor deze kosten te dekken door een bijdrage uit de Algemene reserve (zie ook programma Ons geld).

Gunning onderhoud openbaar groen
Het college heeft het onderhoud van openbaar groen uitbesteed aan Dar. Het onderhoud valt duurder uit. De extra structurele kosten zijn € 10.000 per jaar. In 2018 dekken we deze meerkosten uit een bijdrage uit de Algemene reserve (zie ook programma Ons Geld).

Onderhoud Groenestraat Millingen aan de Rijn
Wij hebben de Groenstraat in Millingen aan de Rijn gekocht voor € 1 van de failliete Stichting Landwaard (voorheen Stichting Streekgala). In 2018 is een budget nodig van € 4.000 voor extra onderhoud. Vervolgens is eens per drie jaar € 5.000 nodig voor onderhoud vanaf 2021.

Huurovereenkomst parkeerterrein
We hebben een nieuwe huurovereenkomst afgesloten met Park Tivoli BV voor een parkeerterrein op gemeentegrond. Dit leidt tot een hogere huuropbrengst van € 3.600 per jaar.

Plaagdierbestrijding
Overlast door ratten, bijen, wespen en marters neemt toe. Door het verbod op het gebruik van vergif nemen daardoor ook de kosten voor het bestrijden van deze dieren toe.
Daarnaast nemen ook de kosten voor het bestrijden van de Eikenprocessierups toe. Wij mogen het biologische bestrijdingsmiddel niet gebruiken, omdat er veel beschermde vlindersoorten in onze gemeente zijn.
We verwachten dat de kosten met € 15.000 per jaar zullen stijgen.

Afval
De ramingen voor het onderdeel afval zijn bijgesteld op basis van de dienstverleningsovereenkomst 2017 met de Dar. Hierbij is rekening gehouden met indexering en aanpassing van aantallen en hoeveelheden. Dit leidt tot een uitzetting van de begroting van € 129.000. Daarnaast zijn de inkomsten die we ontvangen van Nedvang € 14.000 lager. Dit komt door aangepaste aantallen/ hoeveelheden afval.
Het aantal aansluitingen waarmee Dar rekent is toegenomen. Daarom zullen ook de inkomsten uit de afvalstoffenheffing stijgen met ongeveer € 45.000. Per saldo is het resultaat€ 98.000 nadelig.

Aanpak ondermijningscriminaliteit in Gelderland-Zuid via IGP
De aanpak van ondermijningscriminaliteit (drugshandel, mensenhandel, witwassen enzovoort) is de komende jaren zowel landelijk, regionaal als lokaal een belangrijk veiligheidsthema. Het is hierbij belangrijk dat de lokale en regionale aanpak goed op elkaar aansluit. Daarom richten we een intergemeentelijk projectbureau (IGP) op voor alle gemeenten in Gelderland-Zuid. Daar bundelen we specifieke kennis, kunde en praktijkervaring op het thema ondermijning.
We moeten voor 2018 rekening houden met een gemeentelijke bijdrage van € 9.300. Vanaf 2019 is de bijdrage jaarlijks € 16.000. Het college heeft besloten om de kosten voor 2018 te dekken ten laste van de post onvoorzien (zie ook programma Ons geld).

Bijdrage GGD
De raad heeft in december 2017 ingestemd met de gewijzigde begroting 2018 van de GGD Gelderland-Zuid. Per 1 augustus 2017 is de nieuwe Cao voor gemeenteambtenaren ingegaan. Deze Cao geldt ook voor het personeel van de GGD. De lonen stijgen daardoor met 3,25%. In de begroting van de GGD was rekening gehouden met een stijging van 1%. Voor onze gemeente betekent dit een structureel hogere bijdrage van € 18.826 per jaar.

Sporthallen en zwembad
In de begroting 2018 zijn we ervan uitgegaan dat de kantine in sporthal De Duffelt verpacht zou zijn. De verpachting heeft nog niet plaatsgevonden. Daarom nemen we hiervoor in 2018 budget op. Dit leidt tot een voordeel van € 15.000.
Daarnaast zijn de contracten voor reclameborden in de sporthallen afgelopen. Het is nog niet duidelijk of we hiervoor nieuwe contracten af gaan sluiten. We ramen de opbrengst af.  Dit leidt tot een structureel nadeel van € 6.000.

We hebben voor de sporthallen en het zwembad het reserverings- en toegangssysteem Bspaas aangeschaft. De jaarlijkse kosten van het onderhoudsabonnement zijn € 8.350. Dit leidt tot een structurele uitzetting van de begroting. Daarnaast vindt in 2018 een afrekening plaats over de jaren 2016 en 2017. Dit leidt tot een eenmalige extra last van € 12.500.

Bijdrage ODRN
De bijdrage aan de ODRN stellen we met € 15.000 positief bij. Dit komt enerzijds doordat we een hogere bijdrage moeten betalen op basis van het werkplan 2018.
Anderzijds ontvangen we een bedrag terug op basis van de jaarrekening 2017 van de ODRN, doordat zij een positief rekeningresultaat hebben. Dit verwerken we in het boekjaar 2018. Deze bedragen verdelen we over het taakveld milieubeheer en het taakveld bouwen en wonen (zie ook programma Onze gemeente).

Parkeergarage Dorpsstraat
De exploitatie van de Parkeergarage Dorpsstraat is aangepast. Dit leidt per saldo tot hogere exploitatielasten van € 50.000. Daar staat een hogere bijdrage uit de reserve exploitatietekort Parkeergarage tegenover. Zie programma Ons geld.