Financiën

Wat mag het kosten?

Bedragen x € 1.000

Rekening 2017

Raming 2018 Primair

Mutatie t/m VJN

Raming 2018 na VJN

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Lasten

-11.008

-6.380

-251

-6.631

-6.342

-6.258

-6.274

Baten

6.998

1.688

65

1.753

1.254

1.304

1.354

Totaal programma

-4.010

-4.692

-186

-4.877

-5.087

-4.954

-4.919

Bedragen x € 1.000

Rekening 2017

Raming 2018 Primair

Mutatie t/m VJN

Raming 2018 na VJN

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Lasten

Bestuur

-1.737

-1.351

-82

-1.433

-1.396

-1.396

-1.396

Burgerzaken

-798

-831

-25

-856

-731

-615

-665

Economische havens en waterwegen

-3

-3

0

-3

-3

-3

-3

Openbaar vervoer

-107

-73

-2

-75

-75

-75

-75

Economische ontwikkeling

-143

-156

0

-156

-156

-156

-156

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

-386

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

-95

-82

-2

-84

-84

-84

-84

Economische promotie

-324

-372

0

-372

-362

-362

-362

Musea

-205

-49

0

-49

-49

-50

-49

Arbeidsparticipatie

-1.416

-1.513

0

-1.513

-1.551

-1.583

-1.551

Ruimtelijke ordening

-472

-412

-100

-512

-392

-392

-392

Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

-3.604

-45

0

-45

-45

-45

-45

Wonen en bouwen

-1.718

-1.492

-40

-1.532

-1.498

-1.497

-1.496

Lasten

-11.008

-6.380

-251

-6.631

-6.342

-6.258

-6.274

Baten

Bestuur

122

0

0

0

0

0

0

Burgerzaken

761

689

0

689

256

256

256

Economische havens en waterwegen

11

10

0

10

10

10

10

Openbaar vervoer

11

12

0

12

12

12

12

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

479

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

59

60

0

60

60

60

60

Economische promotie

315

269

0

269

269

269

269

Arbeidsparticipatie

82

40

0

40

40

40

40

Ruimtelijke ordening

17

48

0

48

48

48

48

Grondexploitatie (niet-bedrijventerrein)

4.365

0

0

0

0

0

0

Wonen en bouwen

776

559

65

624

559

609

659

Baten

6.998

1.688

65

1.753

1.254

1.304

1.354

Totaal programma

-4.010

-4.692

-186

-4.877

-5.087

-4.954

-4.919

Bedragen x € 1.000

Rekening 2017

Raming 2018 Primair

Mutatie t/m VJN

Raming 2018 na VJN

Raming 2019

Raming 2020

Raming 2021

Lasten

Bestuurorganen

Bestuursorganen/Gem.raad

-720

-336

0

-336

-336

-336

-336

Bestuurorganen

Bestuursorganen/Raadsonderst.

-363

-197

-5

-202

-202

-202

-202

Bestuurorganen

Bestuursorganen/Rekenkamerfunctie

-7

-6

0

-6

-6

-6

-6

Bestuurorganen

Bestuursorganen/B&W

-497

-641

-77

-718

-681

-681

-681

Bestuurlijke samenwerking

Best.samenwerking/Samenw.verbanden

-151

-171

0

-171

-171

-171

-171

Burgerzaken

Burgerzaken/GBA

-390

-477

0

-477

-477

-477

-477

Burgerzaken

Burgerzaken/Persoonsdocumentatie

-297

-237

-20

-257

-71

-71

-71

Burgerzaken

Burgerzaken/Natural.en naamswijz.

-13

-20

0

-20

-20

-20

-20

Burgerzaken

Burgerzaken/Burgerlijke stand

-32

-30

-5

-35

-35

-35

-35

Burgerzaken

Burgerzaken/Huisn.&straatnaamgev.

-8

-11

0

-11

-11

-12

-11

Burgerzaken

Burgerzaken/Verkiezingen

-58

-57

0

-57

-116

0

-50

Economische havens en waterwegen

Econom.havens&waterwegen/Loswal

-3

-3

0

-3

-3

-3

-3

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer/Beheer

-57

-29

0

-29

-29

-29

-29

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer/Veerdiensten

-22

-22

-3

-25

-25

-25

-25

Openbaar vervoer

Doelgroepen vervoer

-27

-22

0

-22

-21

-21

-21

Economische ontwikkeling

Economische ontwikkeling/Algemeen

-143

-156

0

-156

-156

-156

-156

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Fys.bedr.infr.str./Algemeen

0

0

0

0

0

0

0

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Bedrijventerrein Mies Groesbeek

-374

0

0

0

0

0

0

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Bedrijventerrein Lieskes Wengs Leuth

-6

0

0

0

0

0

0

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Bedrijventerrein Bouwkamp Ooij

-6

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Bedr.loket en bedrijfsreg./Beheer

-52

-55

0

-55

-55

-55

-55

Markten

Markten/Beheer

-43

-27

-2

-29

-29

-29

-29

Economische promotie

Economische promotie/Beheer

-18

-15

0

-15

-15

-15

-15

Toerisme

Toerisme/Beleid & uitvoering

-307

-357

0

-357

-347

-347

-347

Musea

Musea/Musea

-205

-49

0

-49

-49

-50

-49

Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie/Algemeen

-63

-65

-3

-68

-65

-65

-65

Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie/Re-integratie

-1.070

-1.361

-4

-1.365

-1.399

-1.431

-1.399

Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie/Inburgering

-283

-86

7

-79

-86

-86

-86

Ruimtelijke ordening

RO/Bestemmingsplannen

-404

-337

0

-337

-337

-337

-337

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening/Projecten

-68

-65

-100

-165

-45

-45

-45

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening/Planschade

0

-10

0

-10

-10

-10

-10

Grondexploitatie

Grondexploitatie/Algemeen

-669

-11

0

-11

-11

-11

-11

Grondexploitatie

Grondexploitatie/Centrum Groesbeek

-1.642

-34

0

-34

-34

-34

-34

Grondexploitatie

Grondexploitatie/Ooijse Graaf

0

0

0

0

0

0

0

Grondexploitatie

Grondexploitatie/loc.Drulse Beek

-1.156

0

0

0

0

0

0

Grondexploitatie

Grondexploitatie/Morgenbad

-74

0

0

0

0

0

0

Grondexploitatie

Grondexploitatie/P.v.Tielstraat

-3

0

0

0

0

0

0

Grondexploitatie

Grondexploitatie/Hogeweg/Bremstr

0

0

0

0

0

0

0

Grondexploitatie

Grondexploitatie/locatie Hofei

0

0

0

0

0

0

0

Grondexploitatie

Grondexploitatie/loc.H#senhoff

0

0

0

0

0

0

0

Grondexploitatie

Grondexploitatie/loc.Hubertushof

2

0

0

0

0

0

0

Grondexploitatie

Grondexploitatie/J.Arntzstr.K'dom

-61

0

0

0

0

0

0

Grondexploitatie

Grondexploitatie/cpl.Algemeen

0

0

0

0

0

0

0

Bouwvergunningen

Bouwvergunningen/Algemeen

-1.445

-1.307

-33

-1.340

-1.307

-1.307

-1.307

Bouwvergunningen

Bouwvergunningen/Leges

0

-1

0

-1

-1

-1

-1

Woningbouw

Woningbouw/Algemeen

-171

-151

-7

-158

-157

-157

-156

Stedelijke vernieuwing

Stedelijke vernieuwing/Algemeen

-102

-32

0

-32

-32

-32

-32

Totaal Lasten

-11.008

-6.380

-251

-6.631

-6.342

-6.258

-6.274

Baten

Bestuurorganen

Bestuursorganen/Gem.raad

0

0

0

0

0

0

0

Bestuurlijke samenwerking

Best.samenwerking/Samenw.verbanden

122

0

0

0

0

0

0

Burgerzaken

Burgerzaken/GBA

35

31

0

31

31

31

31

Burgerzaken

Burgerzaken/Persoonsdocumentatie

633

558

0

558

124

124

124

Burgerzaken

Burgerzaken/Natural.en naamswijz.

19

28

0

28

28

28

28

Burgerzaken

Burgerzaken/Burgerlijke stand

73

72

0

72

72

72

72

Economische havens en waterwegen

Econom.havens&waterwegen/Loswal

11

10

0

10

10

10

10

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer/Beheer

0

0

0

0

0

0

0

Openbaar vervoer

Openbaar vervoer/Veerdiensten

11

12

0

12

12

12

12

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Fys.bedr.infr.str./Algemeen

0

0

0

0

0

0

0

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Bedrijventerrein Mies Groesbeek

435

0

0

0

0

0

0

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Bedrijventerrein Lieskes Wengs Leuth

6

0

0

0

0

0

0

Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Bedrijventerrein Bouwkamp Ooij

38

0

0

0

0

0

0

Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

Bedr.loket en bedrijfsreg./Beheer

31

31

0

31

31

31

31

Markten

Markten/Beheer

29

29

0

29

29

29

29

Toerisme

Toerisme/Beleid & uitvoering

315

269

0

269

269

269

269

Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie/Algemeen

0

0

0

0

0

0

0

Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie/Re-integratie

0

0

0

0

0

0

0

Arbeidsparticipatie

Arbeidsparticipatie/Inburgering

82

40

0

40

40

40

40

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening/Projecten

17

45

0

45

45

45

45

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening/Planschade

0

3

0

3

3

3

3

Grondexploitatie

Grondexploitatie/Algemeen

160

0

0

0

0

0

0

Grondexploitatie

Grondexploitatie/Centrum Groesbeek

1.642

0

0

0

0

0

0

Grondexploitatie

Grondexploitatie/Ooijse Graaf

0

0

0

0

0

0

0

Grondexploitatie

Grondexploitatie/loc.Drulse Beek

2.072

0

0

0

0

0

0

Grondexploitatie

Grondexploitatie/Morgenbad

75

0

0

0

0

0

0

Grondexploitatie

Grondexploitatie/P.v.Tielstraat

103

0

0

0

0

0

0

Grondexploitatie

Grondexploitatie/Hogeweg/Bremstr

0

0

0

0

0

0

0

Grondexploitatie

Grondexploitatie/locatie Hofei

0

0

0

0

0

0

0

Grondexploitatie

Grondexploitatie/loc.H#senhoff

0

0

0

0

0

0

0

Grondexploitatie

Grondexploitatie/loc.Hubertushof

310

0

0

0

0

0

0

Grondexploitatie

Grondexploitatie/J.Arntzstr.K'dom

2

0

0

0

0

0

0

Grondexploitatie

Grondexploitatie/Bdr.terr.Mies

0

0

0

0

0

0

0

Grondexploitatie

Grondexploitatie/loc.Bouwkamp Ooij

0

0

0

0

0

0

0

Bouwvergunningen

Bouwvergunningen/Algemeen

-36

6

65

71

6

6

6

Bouwvergunningen

Bouwvergunningen/Leges

736

553

0

553

553

603

653

Woningbouw

Woningbouw/Algemeen

1

1

0

1

1

1

1

Stedelijke vernieuwing

Stedelijke vernieuwing/Algemeen

76

0

0

0

0

0

0

Totaal Baten

6.998

1.688

65

1.753

1.254

1.304

1.354

Totaal programma

-4.010

-4.692

-186

-4.877

-5.087

-4.954

-4.919

Toelichting verschillen Programmabegroting - Voorjaarsnota

Bedragen x € 1.000

Omschrijving

2018

2019

2020

2021

Invest.

Besluitvorming raad

Geen besluitvorming op dit programma tot de Voorjaarsnota.

Totaal besluitvorming raad

-

-

-

-

-

Overige wijzigingen

Uitvoering APPA regeling 2018

-52

-

-

-

-

Rechtspositieregeling BABS 2018

-5

-5

-5

-5

-

Implementatie Omgevingswet

-100

-

-

-

-

Overeenkomsten Veerdiensten

-2

-2

-2

-2

-

Bijdrage bezwaar en beroep urgentie-verklaringen

-7

-7

-7

-7

-

Benoeming nieuwe wethouders

-25

-40

-40

-40

-

Accountantskosten

-5

-5

-5

-5

-

Bijdrage ODRN

32

-

-

-

-

Aanschaf nieuw kassasysteem Burgerzaken

-20

-

-

-

-

Onderhoud elektriciteitskasten markt

-2

-2

-2

-2

-

Totaal overige wijzigingen

-186

-61

-61

-61

-

Totaal mutaties programma 3

-186

-61

-61

-61

-

Uitvoering APPA regeling 2018
Op grond van de Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) is de gemeente verplicht om de integriteit van de (nieuwe) wethouders te toetsen. Hiervoor schakelen we een onafhankelijk bureau in. De kosten hiervan zijn € 4.000.
Daarnaast zijn wij verplicht om de re-integratie van oud-wethouders te regelen en de sollicitatieplicht te mandateren. Daarvoor bieden we twee partijen aan. De kosten zijn begroot op € 48.000.

Rechtspositieregeling BABS-en 2018
De rechtspositieregeling BABS-en( Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand) moesten we nog harmoniseren. De rechtspositieregeling BABS gemeente Berg en Dal is per 1 januari 2018 vastgesteld door het college. Na overleg met de burgemeester en het Georganiseerd overleg (GO) is de vergoeding aangepast. De vergoeding sluit nu aan bij de vergoedingen die gebruikelijk zijn in de regio. Hierdoor hopen we ook nieuwe, jongere BABS-en te werven. De extra loonkosten bedragen circa € 5.000 per jaar.

Implementatie Omgevingswet
Op 1 januari 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet (Ow) in werking. In aanloop naar de invoering van de nieuwe Omgevingswet moeten we ons voorbereiden op de komst van de nieuwe wetgeving. We hebben al diverse initiatieven genomen. In de reserve lopende projecten hebben we voor de invoering van deze wet € 100.000 gereserveerd. Dit bedrag willen we in 2018 inzetten voor het opstellen van een plan van aanpak en het opstellen van een Omgevingsvisie (zie ook programma Ons geld).

Overeenkomsten veerdiensten
Kievits veerdiensten onderhoudt twee veerverbindingen in onze gemeente. Het college heeft ingestemd met de aangepaste overeenkomsten voor de veren Millingen - Pannerden en Millingen - Doornenburg. Dit leidt tot een structurele meerlast van € 2.544 per jaar.

Bijdrage bezwaar en beroep urgentie-verklaringen
De gemeente Arnhem behandelt voor ons de bezwaar- en beroepszaken voor de urgentie-verklaringen. De kosten hiervan zijn ongeveer € 7.000 per jaar.

Benoeming nieuwe wethouders
Op 17 mei zijn de nieuwe wethouders benoemd. De uitzetting van de formatie is totaal 0,4 fte. Dit leidt tot € 40.000 extra salariskosten per jaar. Voor 2018 is de uitzetting € 25.000 over de periode mei tot en met december.
Door de benoeming van de nieuwe wethouders is er een wachtgeldverplichting ontstaan voor de drie oud- wethouders. Wat de financiële gevolgen hiervan zijn is nu nog niet bekend. Dit zullen we verwerken in de Najaarsnota 2018.

Accountantskosten
De kosten voor de controle van de jaarrekening door de accountant stijgen door:

  • indexering volgens de CPI (consumentenprijsindex) algemene besteding.
  • de invoering van de vennootschapsbelasting (vpb) per 1 januari 2016. De accountant moet hiervoor aanvullende controlewerkzaamheden verrichten.
  • datde accountant het jaarverslag inhoudelijk moet beoordelen conform de regelgeving voor accountants.
  • dat de accountant bij jaarrekening nieuwe onderdelen van het Bbv moet beoordelen (taakvelden, rente en overhead).

In totaal betekent dit een meerlast van € 5.000 per jaar.

Bijdrage ODRN
De bijdrage aan de ODRN stellen we met € 32.000 positief bij. Dit komt enerzijds doordat we een hogere bijdrage moeten betalen op basis van het werkplan 2018.
Anderzijds ontvangen we een bedrag terug op basis van de jaarrekening 2017 van de ODRN, doordat zij een positief rekeningresultaat hebben. Dit verwerken we in het boekjaar 2018. Deze bedragen verdelen we over het taakveld milieubeheer en het taakveld bouwen en wonen (zie ook programma Onze buurt).

Aanschaf nieuw kassasysteem Burgerzaken
Het huidige kassasysteem is zeer verouderd. Daarom gaan we een nieuw systeem aanschaffen. De aanschafkosten hiervan zijn € 20.000.

Onderhoud elektriciteitskasten markt
We hebben een groot aantal storingen in de elektriciteitskasten op de markt. Daarnaast moeten we voldoen aan een NEN-norm op installatieveiligheid. Daarom hogen we het budget voor onderhoud van de elektriciteitskasten op de markt op met € 2.000.