Gebouwen en terreinen

Wij voeren planmatig onderhoud uit aan onze gebouwen. Iedere drie jaar voeren we inspecties uit en maken een onderhoudsplanning. Hiermee bepalen we de jaarlijkse toevoeging aan de onderhoudsvoorzieningen. Daadwerkelijk onderhoud voeren wij overigens pas uit na een actuele inspectie. Bij deze inspectie beoordelen wij of het geplande onderhoud echt noodzakelijk is of dat het nog uitgesteld kan worden.

Financiën
Op het gebied van groot onderhoud hebben we de voorziening “Onderhoud gebouwen” gevormd. Het saldo van deze voorzieningen bedraagt per 1 januari 2018 € 1.520.282.
De geraamde toevoeging 2018 bedraagt in totaal € 348.398.
Volgens de planning geven we in 2018 € 245.762 uit voor het onderhoud aan de gemeentelijke gebouwen en monumenten.

Onze gebouwen onderhouden we sober en doelmatig. Alleen het gemeentehuis onderhouden we nog op hoog kwaliteitsniveau; dit is ook nodig gezien de open en transparante structuur van het gebouw. De kwaliteit van de gebouwen is gemiddeld goed te noemen.

De onderhoudsplanning 2018-2020 stellen we eind 2018 opnieuw vast. Het onderhoudsprogramma vanaf 2018 wijzigt hierdoor licht. De dotaties wijzigen per 2019.

De onderhoudskosten die voor 2018 gepland zijn staan in de volgende tabel.

2018

Opmerkingen

Gemeentelijke gebouwen

Gemeentehuis (Grb)

34.127

Voormalig gemeentehuis Beek

-

Gemeentewerf/kantoor brandweer (Grb)

17.503

Gemeentewerf (Beek)

-

Trouwzaal Zalmkerkje (Mlg)

833

Totaal gemeentelijke gebouwen

52.463

Welzijnsaccommodaties

Kulturhus den Ienloop (Mlg)

18.512

De Mallemolen (Grb)

19.730

Kloosterstraat 7-9 Maddogs/Wilhelmina (Grb)

32.789

Jeugdsoos/Duivenvereniging (Ooij)

892

De Ubburch (Ubb)

48.185

*

Functie gebouw onzeker

Total welzijnsaccommodaties

120.108

Sportaccommodaties

Sporthal Heuvelland (Grb)

30.101

Sportzaal BIGA (Grb)

11.392

Sporthal De Duffelt (Mlg)

8.511

Zwembad De Lubert (Grb)

-

Totaal sportaccommodaties

50.004

Begraafplaatsen

Dienstgebouw De Heselenberg (Grb)

4.509

Dienstgebouw (Mlg)

-

Ontvangstgebouw Heselenberg (Grb)

-

Drenkelingenbegraafplaats (Mlg)

18

Aula algmene begraafplaats (Mlg)

1.901

Totaal begraafplaatsen

6.428

Kunstwerken en objecten

Waco-glider (Grb)

2.500

Stadsmuur Kasteelhof (Grb)

8

Uitkijkplateau's Romeins waterwerk (BenD)

2.900

NH toren (Grb)

344

Kunstwerken/monumenten

10.755

Trafohuis (Ubb)

252

Totaal kunstwerken en objecten

16.759

Totaal onderhoud

245.762

Ontwikkelingen

  • De Kulturhusen Leuth en Kekerdom zijn nog niet opgenomen in dit overzicht.
  • Voormalig gemeentehuis Beek is nog niet definitief verkocht. Tot zolang onderhouden wij het gebouw.
  • Voor zwembad “de Lubert” is de afgelopen zeven jaar geen geld meer toegevoegd aan de onderhoudsvoorziening. Het onderhoud is echter wel doorgegaan. De onderhouds-voorziening voor dit gebouw is nu bijna leeg. Met ingang van 2018 storten we jaarlijks € 30.000 in de voorziening.

Risico's
Uit de risico-inventarisatie voor de Arbo-wet volgt dat we meer moeten investeren voor veiligheid op bijvoorbeeld daken. De kosten zullen hierdoor geleidelijk oplopen.

Stand van zaken Voorjaarsnota 2018
In juni gaan we elektrotechnische en werktuigbouwkundige werkzaamheden aanbesteden. Na de aanbesteding maken we een contract voor 3 jaar.
De in de tabel genoemde onderhoudswerkzaamheden zijn in voorbereiding. Het moment van realisatie is lastig in tijd weer te geven.