Speelruimten

Wij dienen speeltuinen goed te onderhouden. Het risico op ongelukken willen wij zo klein mogelijk houden. Ook moeten wij voldoen aan wet- en regelgeving. Voor speeltoestellen is het Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen van toepassing.
Een specialist inspecteert de speeltoestellen één keer per jaar. Daarnaast controleren wij zelf dezelfde speeltoestellen nog drie keer per jaar.
Als er iets kapot is, dan maken we het meteen. Onderhoud van toestellen en valondergronden kosten veel geld, maar wij willen er niet teveel geld aan uitgeven. We noemen dit efficiënt. Onze ervaring is dat speeltoestellen ongeveer 15 jaar gebruikt kunnen worden. Na 15 jaar zien we dat de kwaliteit snel achteruit gaat. Dit leidt tot opmerkingen van de inspecteur en hogere onderhoudskosten.
Wij kiezen er voor om alle speeltoestellen op een plek tegelijk te vervangen. Hierdoor kunnen we met het volledige budget een totaal nieuwe speeltuin maken. Samen met de kinderen uit de buurt maken wij een plan voor de speeltuin. De kinderen mogen dan zelf kiezen welke speeltoestellen ze het leukste vinden.

Op sommige plekken in de gemeente zijn veel speelplekken dicht bij elkaar. Soms kiezen we er dan voor om één speeltuin helemaal weg te halen. Het budget dat voor die speelplek begroot is, gebruiken wij om een andere speeltuin in de buurt groter en leuker te maken. Of we maken een nieuwe speelplek op een plek waar er vraag naar is.

We hebben een vervangingsplan dat gebaseerd is op de leeftijd van de speelplekken. Speeltoestellen worden in principe na 15 jaar vervangen. Een en ander is afhankelijk van materiaal en gebruik. Op basis van de kwaliteit en inspectieresultaten actualiseren wij het onderhouds- en vervangingsplan.
Soms is een speelplek eerder aan vervanging toe doordat toestellen slecht zijn. Dit verwerken wij in de actualisatie van het vervangingsschema. Dit schema leggen wij eens in de drie jaar voor aan het college.

Er zijn ook speelplekken in de gemeente die door de inwoners zelf worden beheerd (bewonersinitiatieven). Denk bijvoorbeeld aan de Speulplek in Ooij of de Torteltuin in Beek. Hier werken inwoners samen aan het beheer van de ruimte en worden verschillende activiteiten opgepakt waar men elkaar ontmoet, met elkaar speelt, enzovoorts. De gemeente ondersteunt deze initiatieven waar nodig. Bijvoorbeeld door een structurele subsidie.

De gemeente Berg en Dal kent onderstaand areaal:

Omschrijving

Aantal

Speelplekken

76

Speeltoestellen

± 300

Overige speelvoorzieningen

35

Financiën
Voor het vervangen van de speeltoestellen is een spaarpot gemaakt. Deze noemen we de “voorziening speeltuinen”. De geraamde stand hiervan is per 1 januari 2018 €  69.281. Het bedrag dat we jaarlijks toevoegen is € 48.093.

In 2018 vervangen  wij speeltoestellen op de volgende plekken:
-   Bisschop Hamerplein (Berg en Dal)
-   Profetenlaan (Heilig Landstichting)

Risico's
Onderhoud voeren wij direct uit na de inspectie. De inspectie wordt gedaan volgens de eisen in het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen. Hiermee verlagen we de kans op letsel van onze spelende kinderen.

Stand van zaken Voorjaarsnota 2018

  • Voor het Hamerplein (Berg en Dal) is een ontwerp gekozen. Dit hebben kinderen gedaan met verkiezingen. 118 kinderen en het kinderparlement van de school hebben de keuze gemaakt. In juli 2018 zal de nieuwe speeltuin klaar zijn.
  • Uit de meest recente inspectie blijkt de speeltuin aan de Profetenlaan (Heilig Landstichting) nog in goede staat te zijn. Daarom is vervanging van toestellen verschoven naar een later tijdstip. Het vervangen van goede toestellen is kapitaalvernietiging.