Groen

Wij laten het onderhoud aan ons gemeentelijk groen op hoge A-kwaliteit onderhouden. Dit heeft als voordeel dat de groenperken ook vaker uitgeharkt worden. Daarmee wordt ook het zwerfvuil uit de groenvakken verwijderd. Samen met goed licht van de straatverlichting en vlakke trottoirs zorgt dit voor een fijne woonomgeving.

Als we de groenvakken vernieuwen, planten we niet meer voor de standaard bodembedekkers. We kiezen voor meer gras, want dat is veel goedkoper en ziet er veel verzorgder uit. Ook kiezen we vaker voor vaste planten die meer kleur brengen in het straatbeeld.

Financiën
Voor het onderhoud van het groen hebben we een contract met DAR uit Nijmegen. DAR voert het onderhoud in de zomer uit met 20 medewerkers van het werkbedrijf. In de winter zijn dit 10 medewerkers. Daardoor kost het contract voor groenonderhoud ons extra geld. Onze financiële bijdrage aan het werkbedrijf is hierdoor wel lager. Daarnaast ontvangen we inkomsten uit dividend van de DAR. Zie hiervoor de paragraaf “Verbonden partijen”.

Stand van zaken Voorjaarsnota 2018
De groenbestekken zijn aanbesteed en in uitvoering. Het werk wordt conform contracten uitgevoerd. Wij houden toezicht op de uitvoering.
Er zijn ruim 20 medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt actief in het openbaar groen.