Openbare verlichting

In de gemeente Berg en Dal staan ongeveer 5.700 lichtmasten. Daarvan zijn er 2.700 ouder dan 30 jaar. Ongeveer 1.200 lichtmasten zijn vrij nieuw en hebben zuinige lampen.

Door de oude verlichting te vervangen, is:

  • het veiliger op straat, want er zijn minder donkere, enge plekken;
  • dit goedkoper en beter voor het milieu, want de lampen gebruiken minder stroom;
  • het risico op ongelukken kleiner.

In Beek-Ubbergen, Ooij en Leuth is de verlichting nu nog slecht. Er staan te weinig lichtmasten en er zijn veel donkere plekken. Zoals beschreven in het beheerplan Openbare Verlichting zullen we daar in veel wijken oude lichtmasten en lampen vervangen. Tot 2030 willen we 300 masten per jaar vervangen.

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker daarom gaan we in 2020 19% minder stroom gebruiken dan in 2013. In 2030 willen we nog maar de helft van de stroom gebruiken. Dat hebben de gemeenten in Nederland samen afgesproken. De oude lampen gebruiken veel stroom, daarom gebruiken we sinds 2013 LED-lampen. Deze gebruiken nog maar 16 Watt.

Financiën
Het vervangen van slechte lichtmasten kost € 256.000 per jaar. Als we in 2030 ook nog de helft van de energie willen besparen dan is het duurder. Dan kost het € 292.132. Omdat dit duurzaam is, kiezen we hiervoor.

Het vervangen van lichtmasten wordt betaald uit de voorziening “Openbare Verlichting”. Jaarlijks wordt hier € 292.132 in gestort. We verwachten dat er op 1 januari 2018 nog € 137.000 in de voorziening zit. We zijn van plan om in 2018 € 292.000 uit te geven aan vervangingen.

In de tabel hieronder staat waar we dat gaan doen.

Bedragen x €1.000

Omschrijving

Bedrag
2018

- Beek vogelbuurt

80

- Herwendaalsehoek e.o. (Grb)

80

- Ooij (Loeffen, Prinsen- en Prinsessenbuurt)

100

- Herwendaalseweg

32

Totaal

292

In het najaar van 2020 bekijken we of de jaarlijkse toevoeging moeten aanpassen voor de jaren 2021 tot 2025.

Ontwikkelingen
Het beheerplan Openbare Verlichting geldt van 2016 tot en met 2020. Hierin staat centraal dat:

  • de Openbare Verlichting duurzaam is, zodat dit jaarlijks minder onderhoud kost en we minder stroom gebruiken;
  • we nieuwe en slimme technieken snel gaan gebruiken bij de openbare verlichting.

In de woonwijken staan nu nog hoge en lage masten door elkaar. Hoge masten staan ver uit elkaar. Dat geeft veel schaduw als er ook bomen en auto’s staan. Daarom plaatsen we nu lage lichtmasten van 4 meter hoog in de woonwijken. Deze staan dichter bij elkaar. Op deze masten zit een armatuur met LED-lamp die de omgeving goed verlicht. We verwachten dat de nieuwe armaturen langer dan 20 jaar meegaan.

Voor de hoofdwegen kiezen we voor hoge lichtmasten, want deze wegen zijn breder. Het licht van een lage lichtmast komt niet goed aan de overkant van de weg. LED-lampen voor hoge lichtmasten zijn op dit moment nog niet allemaal even goed en erg duur. De verwachting is dat deze in de toekomst beter en goedkoper worden. In de Pannenstraat, Dorpsstraat en Ottenhoffstraat in Groesbeek staan al wel nieuwe hoge masten met LED-lampen.

Hoge masten zijn duur, daarom vervangen we ze niet zomaar. Zijn ze nog sterk genoeg, dan laten we ze nog minstens 10 jaar staan. Daarna testen we ze opnieuw.

Oude lampen maken we eerst op. Vanwege de levensduur vervangen we ze iedere 3 jaar. LED lampen gaan 10 tot 12 jaar mee. Dat is vier keer langer dan oude lampen. De jaarlijkse kosten voor onderhoud en energie worden hiermee lager.

Stand van zaken Voorjaarsnota 2018
Eind dit jaar is geheel Ubbergen voorzien van LED verlichting. Bewoners zijn hier al over geïnformeerd. In de tweede helft van 2018 start het aanbrengen van LED lampen in de wijk Herwendaal (Groesbeek) en in Beek. Het parkeerterrein “de Lubert” (Groesbeek) is toegevoegd voor 2018.